Kajian Linguistik merupakan  mata kuliah yang ditawarkan di prodi Linguistik S2 semester 2. Mahasiswa diharapkan untuk dapat menjelaskan prinsip-prinsip psikolinguistik dan kaitannya dengan pemerolehan Bahasa serta pengajaran Bahasa. Mahasiswa juga mampu melakukan kajian mengenai isu-isu terkini di bidang psikolinguistik, kesulitan berbahasa dan pengaruhnya pada pengajaran Bahasa.