Berbagai kegagalan dalam usaha pembangunan di negara-negara berkembang telah menimbulkan dorongan kepada para ilmiawan, terutama ahli-ahli ekonomi, untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai masalah yang mempengaruhi kehidupan sebagian besar umat manusia.  Sejak itu aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi telah topik yang banyak dfan sering di bahas oleh ahli-ahli ekonomi.  Dewasa iini ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang yang penting dalam ilmu ekonomi.  Berbagai pandangan ahli-ahli ekonomi mengenai berbgai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan negara-negara berkembang sekarang ini dikenal sebagai ilmu ekonomi pembangunan atau lebih dikenal sebagai ekonomi pembangunan.